بلاگ

جولای 27, 2020
درمان پارگی روتاتور کاف

درمان پارگی روتاتور کاف

درمان پارگی روتاتور کاف پارگی روتاتور کاف از آسیب های شایع مفصل شانه است که سبب درد و ناراحتی مفصل شانه و محدود شدن حرکات شانه […]
جولای 25, 2020
علائم دیسک گردن

علائم دیسک گردن

علائم دیسک گردن با توجه به میزان پارگی و بیرون زدگی دیسک ، محل مهره ها و … متفاوت است و از خفیف تا شدید متغیر […]
جولای 23, 2020
درمان دیسک کمر با اوزون تراپی

درمان دیسک کمر با اوزون تراپی

درمان دیسک کمر با اوزون تراپی یکی از روش های نوین درمان دیسک کمر و عوارض ناشی از آن است که امروزه برای کمک به بیمارانی […]
جولای 15, 2020
ورزش های مناسب دیسک کمر

ورزش های مناسب دیسک کمر

ورزش های مناسب دیسک کمر انجام فیزیوتراپی و ورزش یکی از بهترین و موثرترین روش های درمان دیسک کمر بدون جراحی است که خوشبختانه در بسیاری […]