پارگی رباط صلیبی زانو یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که اغلب در ورزشکاران رشته های پرتحرک و پربرخورد مانند فوتبال و بسکتبال رخ می دهد.

رباط‌ ها بافتی فیبر مانند داشته و در برابر کشش های وارده تا حد زیادی مقاوم هستند و با محدود کردن حرکات مفصل از آسیب دیدگی آن جلوگیری می کنند.

آسیب دیدگی رباط ها منجر به بی ثباتی مفصل زانو و ناتوانی در انداختن وزن بر روی آن می شود.

پارگی رباط صلیبی زانو ممکن است با پارگی مینیسک زانو نیز همراه بوده و منجر به محدود شدن حرکات زانو و همچنین اختلال در حرکات زانو شود.

درجات آسیب دیدگی

درجه ۱

رباط‌ های زانو کشیده شده ولی پاره نشده اند. درد و ورم شدید در مفصل وجود ندارد ولی می تواند منجر به افزایش ریسک آسیب دیدگی مجدد شود.

درجه ۲

پارگی جزئی در رباط زانو رخ داده و سبب بروز درد و تورم و خونمردگی در محل آسیب شده است. حرکات زانو دردناک شده و دامنه حرکتی آن به دلیل وجود درد کاهش می یابد.

درجه ۳

پارگی بصورت کامل رخ داده و سبب بروز درد و تورم شده و گاهی ممکن است با خونریزی زیر پوستی همراه باشد. مفصل زانو بی ثبات شده و فرد توانایی راه رفتن بطور طبیعی را ندارد.

علائم پارگی رباط صلیبی زانو

 • احساس درد شدید در زانو حین آسیب دیدگی 
 • تشدید درد هنگام خم و راست کردن زانو
 • التهاب و تورم زانو
 • ناتوانی در خم و راست کردن زانو
 • قفل شدن زانو که سبب محدود شدن دامنه حرکات زانو می شود.
 • بی ثباتی زانو و احساس خالی کردن زانو
 • ناتوانی در راه رفتن و انداختن وزن بر روی پای آسیب دیده
 • شنیده شدن صدا از زانو حین آسیب دیدگی

دلایل و عوامل خطر

 • پیچ خوردگی زانو هنگام توقف ناگهانی 
 • چرخش و تغییر جهت ناگهانی حین دویدن
 • وارد شدن ضربه شدید و مستقیم به زانو
 • کشیدگی بیش از حد زانو
 • تغییر ناگهانی وزن از یک پا بر روی پای دیگر

درمان پارگی رباط صلیبی زانو

توقف کامل فعالیتهای ورزشی برای جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر در زمان بروز آسیب ضروری است.

استفاده از کمپرس یخ بر روی محل دردناک به کاهش درد و التهاب ایجاد شده کمک زیادی می کند.

بستن زانو با باند های فشاری ، قرار دادن پاها بالاتر از سطح قلب و استفاده از داروهای مسکن و ضدالتهاب غیراستروئیدی از جمله راهکارهایی هستند که برای تخفیف درد و التهاب توصیه می شوند.

در مواردی نیز ممکن است زانوبند طبی برای بیمار توصیه شود ، زانویندهای طبی با محدود کردن حرکات مفصل علاوه بر جلوگیری از حرکات بیش از حد زانو فرصت ترمیم و بازسازی را برای رباط آسیب دیده فراهم می آورند.

فیزیوتراپی بهترین روش درمان پارگی صلیبی زانو است و حتی در مواردی که آسیب دیدگی بحدی شدید است که زانوی بیمار تحت جراحی قرار می گیرد نیز فیزیوتراپی قبل و پس از جراحی ضروری است.

فیزیوتراپی پس از جراحی پارگی رباط صلیبی زانو برای کمک به بازیابی دامنه حرکتی زانو ، ثبات مفصل زانو و بازگشت مفصل به وضعیت طبیعی و در نهایت بازیابی توانایی های ورزشی فرد ورزشکار ضروری است.

فیزیوتراپیست با توجه به شرایط فرد ( میزان آسیب دیدگی زانو و همچنین میزان فعالیت فرد ) برنامه تمرینی ویژه ای را برای وی تنظیم کرده و نحوه انجام آن ها را به بیمار آموزش می دهد.

 

کلمات مرتبط :

فیزیوتراپی پس از جراحی پارگی رباط صلیبی زانو – درمان پارگی رباط صلیبی زانو – فیزیوتراپی ورزشی – فیزیوتراپی در ظفر – فیزیوتراپی در شریعتی