الکتروتراپی

شهریور ۲۸, ۱۳۹۷
الکتروتراپی

الکتروتراپی و موارد کاربرد آن در فیزیوتراپی

الکتروتراپی به گروهی از مدالیته های درمانی در فیزیوتراپی گفته می شود که با استفاده از جریان الکتریکی انجام می گیرد. این روش درمانی تنها قسمتی […]