شاک ویو تراپی

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
شاک ویو تراپی

شاک ویو تراپی و موراد کاربرد آن

شاک ویو موج انرژی بسیار کوتاه اما شدید و سریع تر از صوت است که امروزه از آن بصورت شاک ویو تراپی در کلینیک های فیزیوتراپی […]