روش های درمانی

دسامبر 11, 2021
درمان غیرجراحی برای کمردرد

درمان غیرجراحی برای کمردرد

درمان غیرجراحی برای کمردرد هدف از درمان های پزشکی کاهش درد است، اما این درمان ها منبع اصلی درد را تغییر نمی دهند. پزشک معمولاً درمان‌های […]
دسامبر 11, 2021
فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی

فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی

فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی به طور کلی، فعال ماندن بهترین چیز برای کمردرد است. و ورزش مهمترین بخش هر درمانی است. ورزش می تواند به بهبود […]
دسامبر 9, 2021
اوزون تراپی چیست

اوزون تراپی چیست؟

اوزون تراپی چیست؟ اوزون تراپی باعث افزایش سطح اکسیژن در خون به منظور اکسیژن رسانی به بافت های کل بدن می شود و می توان از […]
اکتبر 16, 2021
فیزیوتراپی در شریعتی

فیزیوتراپی در شریعتی

فیزیوتراپی در شریعتی فیزیوتراپی شاخه ای از توانبخشی است که با هدف کمک به بیماران در حفظ ، بهبود یا بهبود توانایی های جسمانی خود انجام می […]