اسپوندیلیت آنکیلوزان

می 14, 2020
اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان نوعی بیماری پیشرونده التهابی است که ستون مهره ها، مفاصل لگن و مفاصل محیطی را بصورت دو طرفه و قرینه درگیر می کند. علت […]