درمان فتق دیسک کمر چیست؟

می 22, 2022
درمان فتق دیسک کمر چیست؟

درمان فتق دیسک کمر چیست؟

درمان فتق دیسک کمر چیست؟ فتق دیسک قطعه ای از هسته دیسک است که از طریق پارگی، به داخل کانال نخاعی رانده می شود. دیسک هایی […]