سندرم پیریفورمیس

می 26, 2022
سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس اختلالی است که زمانی رخ می دهد که عصب سیاتیک شما تحت فشار قرار می گیرد و هنگام عبور از باسن شما تحریک می […]