فیبرومیالژیا چیست؟

دسامبر 1, 2021
فیبرومیالژیا چیست؟

فیبرومیالژیا چیست؟

فیبرومیالژیا چیست؟ فیبرومیالژیا نوعی آرتریت (بیماری مفاصل) نیست، بلکه یک اختلال عضلانی است. فیبرومیالژیا و آرتریت می توانند باعث درد و خستگی قابل توجهی شوند و […]