فیزیوتراپی در ظفر

دسامبر 8, 2022
اوزون تراپی برای آرتروز دست

اوزون تراپی برای آرتروز دست

اوزون تراپی برای آرتروز دست آرتروز دردناک در هر یک از مفاصل شما به اندازه کافی بد است، اما زمانی که دستان شما را تحت تاثیر […]
نوامبر 27, 2022
فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو آسیب های بافت نرم مانند کشیدگی رباط ها و کشیدگی عضلات. با آسیب های بافت نرم، تورم اغلب مشاهده می شود. تورم در […]
نوامبر 17, 2022
فیزیوتراپی در درمان لغزش دیسک

فیزیوتراپی در درمان لغزش دیسک

فیزیوتراپی در درمان لغزش دیسک لغزش یا افتادگی دیسک برای توصیف دیسک لیز خورده استفاده می شود. اغلب افراد فردی را می شناسند که دچار لغزش […]
اکتبر 17, 2022
فیزیوتراپی ناهنجاریهای ستون فقرات

فیزیوتراپی ناهنجاریهای ستون فقرات

فیزیوتراپی ناهنجاریهای ستون فقرات میلیون ها فرد در سراسر جهان با ناهنجاری های ستون فقرات زندگی می کنند، از جمله در تمام گروه های سنی. ناهنجاری […]