فیزیوتراپی ستون فقرات

می 29, 2022
کرامپ چیست؟

کرامپ چیست؟

کرامپ چیست؟ کرامپ به عنوان یک فعالیت الکتریکی خود به خود یا غیرارادی بسیاری از فیبرهای عضلانی اسکلتی تعریف می شود که به سرعت به یک […]
می 28, 2022
اسپوندیلولیز چیست؟

اسپوندیلولیز چیست؟

اسپوندیلولیز چیست؟ اسپوندیلولیز یا شکستگی استرسی کمر و ستون فقرات بدون جابجایی مهره نخاعی است که به عنوان شکستگی فشاری نیز شناخته می شود. این یک […]
دسامبر 11, 2021
فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی

فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی

فیزیوتراپی کمردرد در شریعتی به طور کلی، فعال ماندن بهترین چیز برای کمردرد است. و ورزش مهمترین بخش هر درمانی است. ورزش می تواند به بهبود […]
دسامبر 10, 2021
فیزیوتراپی برای آرتروز ستون فقرات

فیزیوتراپی برای آرتروز ستون فقرات

فیزیوتراپی برای آرتروز ستون فقرات به عنوان یکی از موثرترین روشهای درمانی شناخته می شود که در کلینیک فیزیوتراپی سینوهه در خیابان شریعتی ارائه می شود. […]