کرامپ چیست؟

می 29, 2022
کرامپ چیست؟

کرامپ چیست؟

کرامپ چیست؟ کرامپ به عنوان یک فعالیت الکتریکی خود به خود یا غیرارادی بسیاری از فیبرهای عضلانی اسکلتی تعریف می شود که به سرعت به یک […]