کشش ستون فقرات برای کمردرد

دسامبر 25, 2022
کشش ستون فقرات برای کمردرد

کشش ستون فقرات برای کمردرد

کشش ستون فقرات برای کمردرد یکی از روشهای درمانی است که با هدف رفع فشار کمر و ستون فقرات در کلینیک فیزیوتراپی سینوهه (فیزیوتراپی در ظفر) […]