کمردرد مکانیکی حاد

دسامبر 17, 2022
کمردرد مکانیکی حاد

کمردرد مکانیکی حاد

کمردرد مکانیکی حاد دردی است که بیشتر در قسمت پایین کمر است که گاهی به باسن و ران ها نیز منتشر می شود. این نوع شایع […]